Otse põhisisu juurde

TERK töörühma koosoleku protokoll nr 3

 

RAKVERE KUNGLA LASTEAED 

 

TERK TÖÖRÜHMA PROTOKOLL  

 

 

Rakvere                                                                                                              19.09.2022 nr 3 

 

 

Algus kell 13.30, lõpp 14.40 

Juhatas M. Kundla 

Protokollis H. Lõhmusmägi 

Võtsid osa: 16 osalejat registreerimislehel 

 

Päevakord: 

1.     Ülevaade keskkonnaülevaatuse küsimustikest 

2.     Selle õppeaasta teemade valimine 

3.     Tegevuskava kinnitamine 

4.     Aruandlus õppeaasta lõpul (terviseedendusliku töö kohta andmete, materjali kogumine) 

5.     Jooksvad küsimused 

 

Vastavalt päevakorra punkti numbrile: 

 

1.     Kuulati: M. Kundla esitas ülevaate laste, lastevanemate ja lasteaia töötajatega läbiviidud keskkonnaülevaatuse küsimustike kohta ja võrdles saadud tulemusi eelmiste (põhiliselt 2019) õppeaasta andmetega. 

 

Vastavalt päevakorra punkti numbrile: 

 

2.     Kuulati: M. Kundla pakkus algavaks õppeaastaks teemadeks: tervis ja heaolu, toit, vesi. 

 

Ettepanekud:  

M. Kundla: Kuna keskkonnaküsitlustest lähtuvalt ei tea ka töötajad täpselt, kuidas vesi laste arvates meieni jõuab, võiks minna õppekäigule veetöötlusjaama. 

 

Otsustati: 

2.1. Ühildada veetöötlusjaama külastus Roherännakuga. 

2.2. M. Kundla lepib külastusaja kokku. 

2.3. Lasteaed Kungla korraldab Roherännaku kaks korda õppeaasta jooksul. 

 

Vastavalt päevakorra punkti numbrile: 

 

3.     Kuulati: M. Kundla juhendamisel vaadati üle tegevuskava ja arutati, kuidas tegevuskavas olevaid üritusi korraldada. 

 

Ettepanekud:  

T. Makarova: Vaimse tervise päeva tähistamiseks korraldada fotonäitus „Mina hoian oma tassi täis nii“. M. Saariste: Südamenädala raames toitude degusteerimine teha sellisel ajal, mis võimaldaks inimestel kokku saada ja suhelda. T. Makarova: Keskkonnapõhimõtete plakatid teha uuesti, kuna senised on kulunud. 

S. Prohorova: Õiglase kaubanduse nädalal tutvustada lastele eelnevalt Fairtrade`i märki. 

T. Makarova: Mais teha veeteemaline vabade valikute päev. 

 

Otsustati: 

3.1 Fotonäitus vaimse tervise päeva tähistamiseks paigutada rohenurka puu külge. 

3.2 Rohenurga täiendamise ja uuendamise eest vastutavad Riina ja Birgit. 

3.3 Kätepesu päeva tähistatakse rühmasiseselt. 

3.4 Õiglase kaubanduse nädalal eelnevalt printida Fairtrade`i märgid, lapsevanemad otsivad poest märgiga tooteid, pildistavad, saadavad fotod rühma, fotodest teha näitus Padletis (Airi teeb lingi). Marika registreerib asutuse osalejaks. Terje otsib sobiva näituse. 

3.5 Lapsed tutvuvad Soolikaojaga aasta jooksul. Mais veeteemaline vabade valikute päev. Terje otsib Mondost näituse puhta vee olukorrast ja sobiva filmi 5-6 aastastele kestusega 15-20 min. 

3.6  Uuendada keskkonnapõhimõtete plakatid (Alla). 

3.7 Reklaamida keskkonnateemalisi üritusi ja Roherännakuid lapsevanematele. 

3.8 Lisada keskkonnapõhimõtetesse eraldi punktina Airi ettepanek: Kasvatame ise köögivilja ja pisirohet, eelistame kodulähedast toorainet.  

3.9 Võtta tegevuskavast maha punkt: Õpime tundma kodukoha taime- ja loomaliike, kuna see on õppekavas. 

 

Vastavalt päevakorra punkti numbrile: 

 

4.     Kuulati: M. Kundla rääkis töörühma tegemiste kajastamisest Rohelise Kungla blogis. 

Küsimused: T. Makarova: Kuidas koguda materjali TEL töörühma tegemiste kohta? 

Vastused: M. Kundla: Kogu info koguneb minu kätte, panen üles blogisse. 

 

Otsustati: 

4.1 Muuta blogi nime: Terve ja roheline Kungla. 

 

Vastavalt päevakorra punkti numbrile: 

 

5.     Kuulati: M. Kundla tuletas meelde osalemist 21. sept seminaril „Toidutaimede kasvatamine õppeaias“. 

 

Otsustati:  

5.1 Järgmine TERKi koosolek toimub 15. nov kell 13.30

 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Nutiseade ei tee seda, mida nimi lubab, vaid pigem vastupidi

Eilne järjekorras juba kaheksas roherännaku veebiseminar keskendus laste vaimsele tervisele. Ajuteadlane Jaan Aru rääkis enam kui viiekümnele huvilisele teemal „Lapsed ja nutineedus“. Ta juhtis juba loengu alguses tähelepanu sellele, et olles ise huvitatud nii inimese ajust, psühholoogiast kui tehisintellektist, ei võitle ta nutiseadmete vastu , vaid laste ja ka täiskasvanute aju eest , kuna me kõik oleme võimelised rohkemaks. Mida see tähendab? Lühidalt kokkuvõttes tähendab see seda, et meie laste aju on suuteline palju enamaks, kui me arvame. Loovus, loomingulisus ja andekus on mõisted, mida tõlgendatakse ajuteadlase sõnul sageli valesti – neid omadusi nähakse kui midagi, mis mõnel inimesel on ja mõnel mitte. Jaan Aru juhtis tähelepanu sellele, et kuna inimese aju on plastiline, on iga laps ja täiskasvanu võimeline ennast teostama ja oma potentsiaali realiseerima. Tasub endalt küsida, mis on see, mille vastu minu laps sügavat huvi tunneb? Mis paneb tal silma särama? Mida ta tahab uu

Lasteaia esimene mudaköök mänguvalmis!

18. mail alustati meie lasteaia Rohelise Kooli töögrupi liikmete poolt lasteaia esimese mudaköögi rajamisega. Miks peaks ühes lasteaias üldse mudakööki vaja minema? Kas lastele seal mängides peale mustuse veel midagi kasulikku külge jääb? Muidugi! Lapsed saavad mudaköögis toimetades erinevaid kogemusi: nad katsetavad, õpivad tundma looduslikke materjale, nende omadusi, olekuid ja muutusi. Lastel tekib loovalt mängides ja õppides erinevaid küsimusi, millele saab üheskoos hakata vastuseid otsima ja lapsed saavad erinevate valdkondade vahel luua seoseid, mis ongi õppimise alus. Areneb laste peenmotoorika, tunnetustegevus, kujutlusvõime, sotsiaalsed ja mänguoskused. Kindlasti saab harjutada ka korra ja puhtuse pidamist. Seega kõike, mida lastel on vaja nüüd ja edaspidi, pakub neile mäng mudaköögis :) Kuidas aga esimese mudaköögi ehitamine läks? Köögi põhjaks on vahva leid Lääne-Viru Jäätmekeskusest. Uus elu on antud ühele vanale tööpingile, samuti vanadele väärt tammepuust sahtl

Erinevad elurikkad kasvualad meie õuealal

Meie lasteaia õuealal jalutades võib kohata mitmeid põnevaid peenrakaste ja erilisi kasvualasid. Osaleme hetkel kahes projektis (rahvusvaheline lina- ja eestisisene kartulikasvatusprojekt), mis loovad lastele võimaluse jälgida taimede kasvu terve elutsükli jooksul ning võimaldavad lastel uurida, katsetada ja õppida otse tegevusväljal.  Uued infotahvlid aitavad lapevanematel ja külalistel end meie lasteaia taimekasvatusprojektide ja märgistatud kasvualadega kurssi viia! :)