Otse põhisisu juurde

Postitused

MTÜ Mondo näitus palmiõlist meie lasteaias

 
Hiljutised postitused

Jagasime oma lasteaia kogemusi Rohelise Kooli Zoomi seminaril

Meie lasteaed liitus Rohelise Kooli programmiga 2019. aastal oktoobris, mis tähendab, et tänavu käib meil juba kolmas Rohelise Kooli aastaring. Täna toimus Rohelise Kooli võrgustikuseminar uutele programmiga liitunud Eesti haridusasutustele. Meie lasteaia Rohelise Kooli töögrupi juht Marika ja õppealajuhataja Terje jagasid teistele lasteaedadele meie asutuse kogemusi kaasamise ning keskkonnapõhimõtete koostamise osas. Ühtlasi saime ise teiste kogemustest veel mitmeid häid mõtteid ja indu juurde :) 

Keskkonnaülevaatuse küsimustikud

Ka sel õppeaastal viisime läbi keskkonnaülevaatuse, kogudes vastuseid erinevatele keskkonnavaldkonna küsimustele. Lapsevanemad said keskkonnaülevaatuse küsimustele vastata nädal aega - 13.09-19.09.21. Lapsevanemate ankeedi küsimustega saab tutvuda siin . Ankeedile vastas 73 vanemat. Personaliliikmed said samuti küsitlusele vastata ühe nädala jooksul - 13.09-19.09.21. Personali ankeedi küsimustega saab tutvuda siin . Küsimustikule vastas 30 inimest.  Lapsed said küsimustele vastata 13.09-30.09.21. Laste ankeedi küsimustega saab tutvuda siin . Ankeedile vastas 78 last. Keskkonnaülevaatuste tulemused olid RK töögrupile sisendiks nii õppeaasta põhiteemade valikul kui ka tegevuskava koostamisel.

Meie õueala uus elurikkuse ala

Täna külvas meie majandusspetsialist Sveta majahoidja Kalevi poolt hoolikalt kaevatud alale Rohelise Kooli programmi poolt kevadel meile kingitud Eesti niidutaimede seemned. Seemned on pärit Eesti firmast Nordic Botanical. Sügis on niidutaimede külvamiseks parim aeg, sest siis on seemnetel kevadel teiste konkurenttaimede ees idanemiseelis. Loomulikult kasutati seemnete paremaks stardiks ka meie oma trummelkompostris valminud kompostmulda. Uus, ca 2x2 meetri suurune kasvuala asub Kungla tänava pool Mesimummu ja Muumi rühma akende all muru sees. Oleme järgmise suve osas põnevil!

Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll nr 3

RAKVERE KUNGLA LASTEAIA ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA PROTOKOLL Rakvere 27.09.2021 nr 3 Koosoleku algus kell 13.30, lõpp kell 15.10 Juhatas: Liidia Bobkova Protokollis: Maili Metsalu Võtsid osa: 7 liiget. Päevakord: 1. RK tegevuskava kinnitamine Terje Makarova tuletas meelde 2021/2022. õa tegevuskava põhieesmärgid: 1. Keskkonda väärtustava hoiaku ja käitumise kujundamine lastel. 2. Kogukonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine. 3. Inimeste erinevustega arvestamine ja nende väärtustamine. Lähtuvalt vastuvõetud uutest teemadest täiendati tegevuskava. Otsustati: 1.1 Teha üleskutse, kus paluda tuua lasteaia aknalaudadele väiksemaid toalilli. 1.2 Svetlana Prohorova külvab Mesimummude rühma akende alla niidutaimede seemned, mis kingiti meile kevadel Rohelise Kooli poolt. 1.3 Iga rühm otsustab, kellele vabatahtlike päeva tähistamise raames annetusi kogub (algusega 15. nov 2021) ja organiseerib ka ise kohaletoimetamise. 1.4 Õpetajad kajastavad enim õnnestunud RK tegevusi kevadel eneseanalüüsis. 1.5

Roheline lasteaed Kungla 2021/22. õppeaasta tegevuskava

Rakvere Kungla lasteaia 2021/22. õppeaasta keskkonnaalane tegevuskava on valmis! Head tutvumist! ROHELINE LASTEAED KUNGLA TEGEVUSKAVA 2021-2022 õa. PÕHIEESMÄRGID: Keskkonda väärtustava hoiaku ja käitumise kujundamine lastel Kogukonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine Inimeste erinevustega arvestamine ja nende väärtustamine I EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE       Eesmärk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Selged eesmärgid, kõik lasteaia töötajad teavad kuhu soovime oma tegevusega jõuda • Rohelise lasteaia tegevuskava koostamine ja uute eesmärkide seadmine September 2021 RK töörühma juht   • Rohelise Kooli lipu kaitsmiseks taotluse esitamine Aprill 2022 Direktor   • Rohelise töörühma liikmete ja juhi valimine August 2021 RK töörühma juht   • Rohelise töörühma koosolekute toimumine Sept.2021 - mai 2022 RK töörühma juht   • Senise tegevuse monitoorimine ja seeläbi uue sisendi saamine tegevuskavasse Sept. 2021 RK töörühm, õppealajuhataja   • Rohelise Kooli stendi loomine Okt.2021 Helen, Maili   • Töötaj