Otse põhisisu juurde

Postitused

Rohelise Kooli võrgustikuseminar "Toidutaimede kasvatamine õppeaias" meie lasteaias

Kolmapäeval, 21. septembril võõrustasime oma lasteaias Rohelise Kooli võrgustikuseminari, mille teemaks oli "Toidutaimede kasvatamine õppeaias". Kohal oli õpetajaid nii Rakverest kui ka teistest Lääne-Virumaa lasteaedadest.  Esmalt andis Rohelise Kooli programmijuht Eeva Kirsipuu-Vadi ülevaate programmi selle õppeaasta tegevustest. Seejärel tegi meie lasteaia TERK töörühma juht Marika Kundla ülevaate Rakvere Kungla lasteaia kolme aasta pikkusest tegevusest Rohelise Kooli programmi liikmena. Seejärel sai sõna seminari peaesineja Tiia Morfin "Vanaema aiast" , kes rääkis põnevalt toidutaimede kasvatamisest, Eesti toidutaimede pärandsortidest ning kel oli kaasas palju põnevaid köögivilju ja maitsetaimi. Esmalt lasi Tiia kõigil kohalviibjatel voltida omale toidukasvatamise jaoks olulise asja - seemneümbriku.  Tiia ettekandest mõned märksõnad ja mõtted: Kui lasteaedades on toidukasvatamise ja keskkonnateadlikkusega juba kõik üsna hästi, lõppeb see teadlikkus laste koolimi
Hiljutised postitused

TERK töörühma koosoleku protokoll nr 2

  RAKVERE KUNGLA LASTEAED     TERK TÖÖRÜHMA PROTOKOLL      Rakvere                                                                                                              19.09.2022 nr 2       Algus kell 13.30, lõpp 14.40   Juhatas M. Kundla   Protokollis H. Lõhmusmägi   Võtsid osa: 16 osalejat registreerimislehel     Päevakord:   1.      Ülevaade keskkonnaülevaatuse küsimustikest   2.       Selle õppeaasta teemade valimine   3.       Tegevuskava kinnitamine   4.       Aruandlus õppeaasta lõpul ( terviseedendusliku  töö kohta andmete, materjali kogumine)   5.       Jooksvad küsimused     Vastavalt päevakorra punkti numbrile:     1.      Kuulati: M. Kundla esitas ülevaate laste, lastevanemate ja lasteaia töötajatega läbiviidud keskkonnaülevaatuse küsimustike kohta ja võrdles saadud tulemusi eelmiste (põhiliselt 2019) õppeaasta andmetega.     Vastavalt päevakorra punkti numbrile:     2.      Kuulati: M. Kundla pakkus algavaks õppeaastaks teemadeks: tervis ja heaolu, toit, vesi.