Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2019 postitused

Krõllid Halloweenil

Krõllid peavad tähtsaks meie enda kultuuri ja kombeid, kuid alati on põnev tutvust teha ka kaugemate kommetega. Halloween aitab luua enda ümber salapära ja ka üle saada mitmetest hirmudest.

Mitu ühe hoobiga: Halloween ja kõrvitsaseemned

31. oktoobril tähistasid Lepatriinud Halloweeni. Nagu ikka, kuulub Halloweeni kommete hulka ka kõrvitsate lõikumine maagilisteks laternateks. Lepatriinudel oli kaks kõrvitsat, mille lapsed ühe emme abiga vahvaks laternaks lõikasid. Mida tehti aga seemnetega? Loomulikult pandi kuivama, et kevadel maha istutada!

Rohelise Kooli programmi 1. seminar

Rohelise Kooli programmi esimene 2019/20. õppeaasta seminar toimus 28. oktoobril Rakvere Rohuaia lasteaias. Meie lasteaiast osalesid seminaril neli keskkonnatöörühma liiget. Päevakava: 1. Rohelise Kooli programmi tutvustus ja ülevaade (Eeva Kirsipuu-Vadi ja Maris Mägi) 2. Keskkonnaülevaatus (Eeva Kirsipuu-Vadi) 3. Lindude elurikkus (Riho Kinks).

Öökullipere oktoobrikuine talveõunte varumine

Ühel kenal oktoobripäeval korjas Öökullipere rühm õunaaias talveks toreda õunavaru. Samal ajal tegeleti ka lastele meelepärase sügistööga - lehtede riisumisega.

Prügi sorteerimine rühmaruumides

Kui juba lasteaial on olemas oma biojäätmete konteiner ja komposter, otsustasime paremini ja ülevaatlikumalt korraldada ka jäätmete sorteerimise rühmades. Kuigi paberit ja pappi on rühmades sorteeritud aastaid, ei olnud veel sisse viidud süsteemset pakendi- ja biojäätmete (nt tee- ja kohvipuru, õunasüdamed, toalilledest tekkivad jäätmed jm) sorteerimist. Tartu Loodusmaja lehelt printisime välja asjakohased sildid, pikaajalisuse eesmärgil lamineerisime need ning kinnitasime rühmades õigetesse kohtadesse. Lapsed õpivad kiirelt ja teavad juba üsna hästi, kuhu mingit liiki jäätmed käivad :)

Krõllide dinosauruste projekt

Krõllid alustasid loomariigiga tutvumist kõige algusest - dinosaurustest. Vaadati filmi paleontoloogidest ja kaevati ise luid välja liiva seest. Pandi kokku skelette ja vaadeldi dinosauruste liikumist virtuaalselt. See kõik oli laste jaoks väga põnev! Lapsesuu: "Aga kui see suur komeet Maa peale kukkus, miks siis dinosaurused välja surid, aga kilpkonnad mitte?"

Veelinnud Rakvere kirikupargi tiigil

Lepatriinu rühma lapsed käisid õppekäigul Rakvere kirikupargi tiigi ääres. Vaatasime sinikaelparte, uurisime, mis eristab emas- ja isaslinde ning arutlesime, miks veelinde toita ei tohi.

Sügislaada heategevuslik kõrvitsate kogumine Tallinna loomaaia asukatele

Kungla lasteaia traditsioonilist sügislaata 18. septembril kaunistasid ka pirakad kõrvitsad, mille iga rühm oli lasteaeda toodud kõrvitsate hulgast välja valinud.  Seekord oli kõrvitsatel peale võistlustules osalemise (valiti kõige suurem kõrvits!) täita ka omamoodi üllas eesmärk. Nimelt haaras Kungla lasteaed kinni Tallinna loomaaia üleskutsest kinkida loomaaia asukatele kõrvitsaid. Laadapäeva lõpuks olime kokku kogunud kolm euroalusetäit kõrvitsaid, mistõttu kuulume Lääne-Virumaalt pärit suurtoetajate sekka. Loe kõrvitsate kogumisest lähemalt Virumaa Teataja artiklist . Sügislaadal kogutud kõrvitsad Kõrvitsad alustavad teekonda loomaaia poole 19.09.2019

Kompostiv lasteaed

Meie lasteaed alustas sel sügisel kompostimisega - püüame valmistada lehekomposti, et siis 1-2 aasta pärast saaksid rühmad oma peenrakastidesse panna juba enda tehtud mulda.  Sel viisil astume sammukese keskkonnateadlikuma ja puhtama tuleviku suunas  😊 Kompostiljon tunnustab Rakvere Kungla lasteaeda

Lasteaias biojäätmete konteiner ja aiakomposter

Oktoobrikuus tellis meie majandusspetsialist Sveta Lääne-Viru Jäätmekeskusest lasteaeda biojäätmete konteineri. Nüüd seisab biojäätmete konteiner rõõmsalt teiste süvamahutite-konteinerite (pakendi, paberi-papi ja olmejäätmete) kõrval. Teavitustöö personali hulgas viis kiirelt selleni, et biojäätmete konteiner täitus ülikiiresti ning vaja oli lisalahendust. Selleks ostis lasteaed 300liitrise aiakompostri. Sinna on leinud tee erinevad aiajäätmed, õunasüdamed jm komposteeruv kraam.

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll nr 3

RAKVERE KUNGLA LASTEAED ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA PROTOKOLL Rakvere                                                                                                             16.10.2019 nr 3 Algus kell 13.15, lõpp kell 14.30 Juhatas: Liidia Bobkova Protokollis: Marika Kundla Võtsid osa: Terje Makarova, Helena Lust, Marika Kundla, Airi Tõnn, Maili Metsalu, Liidia Bobkova, Kai Pikhof, Helen Blankin, Alla Puhilas, Anita Aas, Svetlana Prohorova. Puudus: Mirje Kasesalu (lapsevanemate esindaja) Päevakord: 1. Ülevaade keskkonnaülevaate ankeetidest. 2. Ülevaade edasistest tegevustest: tegevuskava koostamine. 3. Jooksvad küsimused. 4. Uue koosoleku aja kokkuleppimine. Vastavalt päevakorrapunkti numbrile: 1.  Kuulati: Õppealajuhataja andis teada, et keskkonnaülevaate ankeedid personalile, lastevanematele on valmis.   Kommentaarid ja küsimused:  Alla Puhilas andis teada, et ka laste küsimused on valmis. Marika Kundla andis teada, et teeb kokkuvõ

Projekt "Suur taimejaht"

Rohelise kooli programmi projektist „Suur taimejaht“ saavad osa võtta Rohelise kooli programmiga liitunud haridusasutused.  Projekti käigus selgitatakse lastele taimede ja loomade suhteid kuue liigi näitel, kujundades seeläbi teaduslikku mõtteviisi ja aidates teadvustada elurikkuse tähtsust. Projekt on   suunatud  viie- kuni üheteistkümneaastastele lastele.   Rahvusvahelises projektis osaleb sel aastal kokku 16 erinevat riiki.  Projekt toetub osalt Londoni Kew’ botaanikaaias väljatöötatud materjalidele, osalt iga maa ja osaleva haridusasutuse omaloomingule. Projekti toetavad Foundation for Environmental Education ja Toyota Motor Europe. Kuna ka Kungla lasteaed liitus oktoobris 2019 Rohelise Kooli programmiga, haarasid „Suure taimejahi“ projektist kinni kaks meie lasteaia rühma – 5-6aastased Krõllid ja Lepatriinud. Eestist võtab üldse projektist osa 69 õppeasutust. Sügisel ja kevadel  viiakse läbi   elektrooniline küsitlus elurikkuse mõistmise ja liikide tundmise kohta. 

Lepatriinu rühma lapsed kaevavad ümber peenrakasti ja koguvad seemneid

Lepatriinu rühma lapsed (5-6aastased) kaevasid õpetaja juhendamisel ümber oma rühma peenrakasti - välja võeti veel viimased porgandid ning koguti ka tilli- ja saialilleeemneid. Kevadel vaatame, kas seemnest idanevad ka uued väikesed taimed!

Lehekomposti valmistamine

Kungla lasteaia lapsed riisusid õunaaias puulehti ja panid need õpetajate abiga mustadesse prügikottidesse kevadet ootama. Mis lehtedest edasi saab, näeme varsti :) Senikaua tuleb kotte vahepeal saputamas käia ja loota parimat.

Öökullipere lapsed leivalugu avastamas

11. oktoobril käis Öökullipere (koolieelikud) rühm Rakvere linnakodaniku muuseumi poolt korraldatud muuseumitunnis "Leivalugu”. Lapsed said aimu leiva valmistamisest vanasti. Tutvuti tööriistatega, mida kasutati vanasti leiva tegemiseks. Küpsetati ise leiba ja söödi seda soojalt võiga. Sel ajal, kui leivapätsid ahjus küpsesid, mängisid lapsed koos muuseumipedagoogiga vanu ringmänge.

Leivavili ja taaskasutus

Leivanädalal tutvusid Krõllid lähemalt leivaviljaga. Ka leiba saab taaskasutada - söögist ülejäänud leivast tehti ahjus maitsvaid küüslauguleibu :)

Krõllid Koprarajal

Krõlli rühma lapsed käisid 1. oktoobril Oandu Koprarajal tutvumas sügisese metsaga. Kuigi sel päeval oli torm ja maru, hoiatati teele langenud puude eest, siis metsas oli üllatavalt rahulik ja mõnus. Mets on vaese mehe kasukas!

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll nr 2

RAKVERE KUNGLA LASTEAED ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA PROTOKOLL Rakvere                                                                                                           01.10.2019 nr 2 Algus kell 13.15, lõpp kell 14.50 Juhatas: Liidia Bobkova Protokollis: Marika Kundla Võtsid osa: Terje Makarova, Helena Lust, Marika Kundla, Airi Tõnn, Maili Metsalu, Liidia Bobkova, Kai Pikhof, Helen Blankin, Alla Puhilas, Anita Aas.  Puudus: Mirje Kasesalu (lapsevanemate esindaja) Päevakord: 1. Ülevaade eelmisel koosolekul räägitust. 2. Leppida kokku, kuidas toimub keskkonnaülevaatuse tegemine Rakvere Kungla lasteaias.  3. Uue koosoleku aja kokkuleppimine. Vastavalt päevakorrapunkti numbrile: 1.  Kuulati: Õppealajuhataja tegi lühikokkuvõtte esimesest Rohelise Kooli töögrupi koosolekust.   Otsustati: 1.1. Jääme kindlaks valitud aasta põhiteemadele:  globaalne kodakondsus, elurikkus  ning  prügi ja jäätmed. Vastavalt päevakorrapunkti numbrile: 2.