Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll nr 3


RAKVERE KUNGLA LASTEAED

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA PROTOKOLL


Rakvere                                                                                                           16.10.2019 nr 3


Algus kell 13.15, lõpp kell 14.30

Juhatas: Liidia Bobkova
Protokollis: Marika Kundla
Võtsid osa: Terje Makarova, Helena Lust, Marika Kundla, Airi Tõnn, Maili Metsalu, Liidia Bobkova, Kai Pikhof, Helen Blankin, Alla Puhilas, Anita Aas, Svetlana Prohorova.
Puudus: Mirje Kasesalu (lapsevanemate esindaja)

Päevakord:
1. Ülevaade keskkonnaülevaate ankeetidest.
2. Ülevaade edasistest tegevustest: tegevuskava koostamine.
3. Jooksvad küsimused.
4. Uue koosoleku aja kokkuleppimine.

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:
1. Kuulati: Õppealajuhataja andis teada, et keskkonnaülevaate ankeedid personalile, lastevanematele on valmis. 

Kommentaarid ja küsimused: 
Alla Puhilas andis teada, et ka laste küsimused on valmis.
Marika Kundla andis teada, et teeb kokkuvõtte laste küsimustest sama päeva õhtuks.
Õppealajuhataja uuris, kui kaua võiks anda aega keskkonnaülevaate ankeetidele vastamiseks. 
Direktor: Üks nädal. Lastevanematele edastavad ankeedid rühmaõpetajad. Neljapäeval (24.10.19) saata meeldetuletus nii personalile kui lastevanematele. 
Airi Tõnn uuris, kas ühelt IP-aadressilt saab vastata ka mitu inimest.
Anita Aas kinnitas, et saab.
Airi Tõnn tuletas meelde, et lastel on vastamiseks vaja rohkem aega kui nädal, näiteks üks kuu.
Alla Puhilas tegi ettepaneku, et iga rühma õpetaja teeb oma rühma kokkuvõtte ise.

Otsustati:
1.1. Õppealajuhataja teavitab õpetajaid infotunnis laste ankeetide täitmisest – valikus on variandid: vastata veebis (kokkuvõte tuleb automaatselt) või paberil (kokkuvõte koostab õpetaja omal valikul, nt Exceli tabelis).
1.2. Laste ankeete koos rühma kokkuvõtetega ootame 22. novembriks.
1.3. Kui laste ankeetide tulemused on käes, teevad Airi, Alla ja Marika laste intervjuudest kokkuvõtte Rohelise Kooli töörühmale novembri lõpuks 2019. Kokkuvõtet jagatakse Rohelise Kooli töörühma meililistis.

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

2. Kuulati: Õppealajuhataja andis lühikese ülevaade edasistest tegevustest – tuleb koostada tegevuskava.

Kommentaarid ja küsimused:
Direktor andis teada, et kuna Rohelise Kooli tegevuskava on ka lasteaia arengukava üks osa, see tuleb lisada õppekava juurde ja kinnitada linnavalitsuses. 
Marika Kundla andis teada, et tegevuskavva peaksid minema ka need tegevused, millega tegelema juba praegu (jäätmete sorteerimine (biojäätmed), komposteerimine). 

Otsustati:
2.1. Kui keskkonnaülevaatuse tulemused on teada, tuleb igal Rohelise Kooli töögrupi liikmel jaanuariks välja mõelda, milline võiks olla tegevuskava valitud kolmele aasta põhiteemale.

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:
3. Jooksvad küsimused.

Kommentaarid ja ettepanekud:
Marika Kundla mainis, et olemasolevad peenrakastid on rühmade jaoks liiga väikesed ning asuvad liiga lähestikku – lapsed ei saa koos töötada ja õppida, kuna nad ei näe.
Airi Tõnn pakkus, et kevadel võiks teha talgud, et ehitada rühmadele suuremad taimekastid.
Anita Aas pakkus, et praegused peenrakastid võiksid jääda maitsetaimede või lillede jaoks.
Marika Kundla uuris, mida on tehtud varem globaalse kodakondsuse teema raames.
Direktor teavitas, et emakeelepäeva raames on toimunud näiteks emakeelsete luuletuste lugemine ja seda võiks ka sel õppeaastal teha. 
Marika Kundla uuris, millised võimalused on projektirahade abil rühmadega käia erinevates looduskeskustes, matkaradadel (Oandu) jm.
Direktor teavitas, et selleks tuleb jälgida KIK-i avatud projekte ja seda lasteaias ka tehakse.
Marika Kundla andis ülevaate, et Kaarli talus Väike-Maarja lähedal saab ka osaleda erinevates õppeprogrammides (nt leivanädala raames).
Majandusjuhataja Svetlana Prohorova uuris, millise kompostri võiks lasteaiale osta. Svetlana näitas pilti 300liitrist kompostrit, mille saaks lasteaiale kohe osta.

Otsustati:
3.1. Svetlana Prohorova ostab lasteaiale kompostri.

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:
4. Uue koosoleku aja kokkuleppimine.

Õppealajuhataja andis teada, et on vaja kokku leppida uus koosoleku aeg.

Otsustati:
4.1.Töögrupi järgmine koosolek toimub 14. jaanuaril 2020 kell 13.15.Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Nutiseade ei tee seda, mida nimi lubab, vaid pigem vastupidi

Eilne järjekorras juba kaheksas roherännaku veebiseminar keskendus laste vaimsele tervisele. Ajuteadlane Jaan Aru rääkis enam kui viiekümnele huvilisele teemal „Lapsed ja nutineedus“. Ta juhtis juba loengu alguses tähelepanu sellele, et olles ise huvitatud nii inimese ajust, psühholoogiast kui tehisintellektist, ei võitle ta nutiseadmete vastu , vaid laste ja ka täiskasvanute aju eest , kuna me kõik oleme võimelised rohkemaks. Mida see tähendab? Lühidalt kokkuvõttes tähendab see seda, et meie laste aju on suuteline palju enamaks, kui me arvame. Loovus, loomingulisus ja andekus on mõisted, mida tõlgendatakse ajuteadlase sõnul sageli valesti – neid omadusi nähakse kui midagi, mis mõnel inimesel on ja mõnel mitte. Jaan Aru juhtis tähelepanu sellele, et kuna inimese aju on plastiline, on iga laps ja täiskasvanu võimeline ennast teostama ja oma potentsiaali realiseerima. Tasub endalt küsida, mis on see, mille vastu minu laps sügavat huvi tunneb? Mis paneb tal silma särama? Mida ta tahab uu

Lasteaia esimene mudaköök mänguvalmis!

18. mail alustati meie lasteaia Rohelise Kooli töögrupi liikmete poolt lasteaia esimese mudaköögi rajamisega. Miks peaks ühes lasteaias üldse mudakööki vaja minema? Kas lastele seal mängides peale mustuse veel midagi kasulikku külge jääb? Muidugi! Lapsed saavad mudaköögis toimetades erinevaid kogemusi: nad katsetavad, õpivad tundma looduslikke materjale, nende omadusi, olekuid ja muutusi. Lastel tekib loovalt mängides ja õppides erinevaid küsimusi, millele saab üheskoos hakata vastuseid otsima ja lapsed saavad erinevate valdkondade vahel luua seoseid, mis ongi õppimise alus. Areneb laste peenmotoorika, tunnetustegevus, kujutlusvõime, sotsiaalsed ja mänguoskused. Kindlasti saab harjutada ka korra ja puhtuse pidamist. Seega kõike, mida lastel on vaja nüüd ja edaspidi, pakub neile mäng mudaköögis :) Kuidas aga esimese mudaköögi ehitamine läks? Köögi põhjaks on vahva leid Lääne-Viru Jäätmekeskusest. Uus elu on antud ühele vanale tööpingile, samuti vanadele väärt tammepuust sahtl

Erinevad elurikkad kasvualad meie õuealal

Meie lasteaia õuealal jalutades võib kohata mitmeid põnevaid peenrakaste ja erilisi kasvualasid. Osaleme hetkel kahes projektis (rahvusvaheline lina- ja eestisisene kartulikasvatusprojekt), mis loovad lastele võimaluse jälgida taimede kasvu terve elutsükli jooksul ning võimaldavad lastel uurida, katsetada ja õppida otse tegevusväljal.  Uued infotahvlid aitavad lapevanematel ja külalistel end meie lasteaia taimekasvatusprojektide ja märgistatud kasvualadega kurssi viia! :)