Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva september, 2021 postitused

Keskkonnaülevaatuse küsimustikud

Ka sel õppeaastal viisime läbi keskkonnaülevaatuse, kogudes vastuseid erinevatele keskkonnavaldkonna küsimustele. Lapsevanemad said keskkonnaülevaatuse küsimustele vastata nädal aega - 13.09-19.09.21. Lapsevanemate ankeedi küsimustega saab tutvuda siin . Ankeedile vastas 73 vanemat. Personaliliikmed said samuti küsitlusele vastata ühe nädala jooksul - 13.09-19.09.21. Personali ankeedi küsimustega saab tutvuda siin . Küsimustikule vastas 30 inimest.  Lapsed said küsimustele vastata 13.09-30.09.21. Laste ankeedi küsimustega saab tutvuda siin . Ankeedile vastas 78 last. Keskkonnaülevaatuste tulemused olid RK töögrupile sisendiks nii õppeaasta põhiteemade valikul kui ka tegevuskava koostamisel.

Meie õueala uus elurikkuse ala

Täna külvas meie majandusspetsialist Sveta majahoidja Kalevi poolt hoolikalt kaevatud alale Rohelise Kooli programmi poolt kevadel meile kingitud Eesti niidutaimede seemned. Seemned on pärit Eesti firmast Nordic Botanical. Sügis on niidutaimede külvamiseks parim aeg, sest siis on seemnetel kevadel teiste konkurenttaimede ees idanemiseelis. Loomulikult kasutati seemnete paremaks stardiks ka meie oma trummelkompostris valminud kompostmulda. Uus, ca 2x2 meetri suurune kasvuala asub Kungla tänava pool Mesimummu ja Muumi rühma akende all muru sees. Oleme järgmise suve osas põnevil!

Mesimummud võtavad üles porgandid!

  Täna võtsid vahvad Mesimummu rühma lapsed üles eelmisel suvel lasteaia lõpetanud laste poolt külvatud porgandid. Küll neid porgandeid tuli maa seest palju! 

Pipide juurviljakasvatus

Mõeldes vanasõnale „Mida külvad kevadel, seda lõikad sügisel!”, otsustasid Pipi rühma lapsed koos õpetajatega kevadel külvata porgandit, naerist ja punast peeti.  Mõeldud-tehtud! Koos lastega valmistati ette peenrakast. Poest toodi vajalike juurviljade seemneid ja külvamine võis alata.  Iga päev heitsid pipid pilgu peenrakastile. Vajadusel olid lapsed kärmed vett tooma ja kastma, hoolitsema taimekeste kasvamise eest.  Sügisel, peale pikka suvepuhkust, imetleti lopsakaks kasvanud pealseid ja pajatati mõistujuttu taadist ja karust, kes sõlmisid kokkuleppe, kes saab endale maapeale kasvanu, kes maa-alla kasvanud osa saagist. Pipide saagist said lapsed porgandeid krõmpsutada septembrikuus iga päeva enne lõunast tuppa tulekut. Oi, kui hästi maitsesid oma kasvatatud porgandid! Lisaks magusale maitsele oli iga porgand isemoodi kujuga. Enne mihklipäeva tuli saak peenralt koristada. Eelnevalt tuletati meelde muinasjutu taadist ja tema hiigelsuurest naerist. Üllatuseks olid Pipi rühma naerid väg

Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll nr 3

RAKVERE KUNGLA LASTEAIA ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA PROTOKOLL Rakvere 27.09.2021 nr 3 Koosoleku algus kell 13.30, lõpp kell 15.10 Juhatas: Liidia Bobkova Protokollis: Maili Metsalu Võtsid osa: 7 liiget. Päevakord: 1. RK tegevuskava kinnitamine Terje Makarova tuletas meelde 2021/2022. õa tegevuskava põhieesmärgid: 1. Keskkonda väärtustava hoiaku ja käitumise kujundamine lastel. 2. Kogukonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine. 3. Inimeste erinevustega arvestamine ja nende väärtustamine. Lähtuvalt vastuvõetud uutest teemadest täiendati tegevuskava. Otsustati: 1.1 Teha üleskutse, kus paluda tuua lasteaia aknalaudadele väiksemaid toalilli. 1.2 Svetlana Prohorova külvab Mesimummude rühma akende alla niidutaimede seemned, mis kingiti meile kevadel Rohelise Kooli poolt. 1.3 Iga rühm otsustab, kellele vabatahtlike päeva tähistamise raames annetusi kogub (algusega 15. nov 2021) ja organiseerib ka ise kohaletoimetamise. 1.4 Õpetajad kajastavad enim õnnestunud RK tegevusi kevadel eneseanalüüsis. 1.5

Roheline lasteaed Kungla 2021/22. õppeaasta tegevuskava

Rakvere Kungla lasteaia 2021/22. õppeaasta keskkonnaalane tegevuskava on valmis! Head tutvumist! ROHELINE LASTEAED KUNGLA TEGEVUSKAVA 2021-2022 õa. PÕHIEESMÄRGID: Keskkonda väärtustava hoiaku ja käitumise kujundamine lastel Kogukonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine Inimeste erinevustega arvestamine ja nende väärtustamine I EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE       Eesmärk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Selged eesmärgid, kõik lasteaia töötajad teavad kuhu soovime oma tegevusega jõuda • Rohelise lasteaia tegevuskava koostamine ja uute eesmärkide seadmine September 2021 RK töörühma juht   • Rohelise Kooli lipu kaitsmiseks taotluse esitamine Aprill 2022 Direktor   • Rohelise töörühma liikmete ja juhi valimine August 2021 RK töörühma juht   • Rohelise töörühma koosolekute toimumine Sept.2021 - mai 2022 RK töörühma juht   • Senise tegevuse monitoorimine ja seeläbi uue sisendi saamine tegevuskavasse Sept. 2021 RK töörühm, õppealajuhataja   • Rohelise Kooli stendi loomine Okt.2021 Helen, Maili   • Töötaj