Otse põhisisu juurde

Roheline lasteaed Kungla 2021/22. õppeaasta tegevuskava

Rakvere Kungla lasteaia 2021/22. õppeaasta keskkonnaalane tegevuskava on valmis!

Head tutvumist!

ROHELINE LASTEAED KUNGLA TEGEVUSKAVA 2021-2022 õa.

PÕHIEESMÄRGID:

  1. Keskkonda väärtustava hoiaku ja käitumise kujundamine lastel
  2. Kogukonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine
  3. Inimeste erinevustega arvestamine ja nende väärtustamine

I EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

 

 

 

Eesmärk

Tegevus

Tähtaeg

Vastutaja

Selged eesmärgid, kõik lasteaia töötajad teavad kuhu soovime oma tegevusega jõuda

• Rohelise lasteaia tegevuskava koostamine ja uute eesmärkide seadmine

September 2021

RK töörühma juht

 

• Rohelise Kooli lipu kaitsmiseks taotluse esitamine

Aprill 2022

Direktor

 

• Rohelise töörühma liikmete ja juhi valimine

August 2021

RK töörühma juht

 

• Rohelise töörühma koosolekute toimumine

Sept.2021 - mai 2022

RK töörühma juht

 

• Senise tegevuse monitoorimine ja seeläbi uue sisendi saamine tegevuskavasse

Sept. 2021

RK töörühm, õppealajuhataja

 

• Rohelise Kooli stendi loomine

Okt.2021

Helen, Maili

 

• Töötajate teavitamine ressursside kasutamisest (vesi, elekter, jäätmed)

Jaan./veebr. 2022

Juhtkond

II PERSONALIJUHTIMINE

 

 

 

Eesmärk

Tegevus

Tähtaeg

Vastutaja

Kogu personal osaleb ja panustab lasteaia keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisse

• Osalemine Rohelise Kooli programmi seminaridel

Pidev

Õppealajuhataja

 

• Rohelise tegevuskava tutvustamine kogu personalile

Okt 2021

RK töörühma juht

 

• Töörühm teeb kogu personalile ülevaate rohelise tegevuskava toimimisest

Mai 2022

Direktor, RK töörühma juht

 

• Roheliste tegevuste kajastamine õpetaja eneseanalüüsis

Mai 2022

Direktor, õppealajuhataja

 

• Rohelise Kungla blogi täiendamine

Pidev

RK töörühma juht

III KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

 

 

 

Eesmärk

Tegevus

Tähtaeg

Vastutaja

Info jagamine ja üksteise abistamine erinevate huvigruppide vahel: keskkonnaamet, teised Rakvere lasteaiad, lapsevanemad jne.

• Roherännaku üritus personalile, lastevanematele, kogu linnarahvale (jäätmejaama külastus, kliimamuutuste teemaline loeng) loeng toimub vajadusel zoomis 

 

Pidev 2021/2022

Rohelise Kooli töörühm

Meedias oma tegevuse kajastamine

• koostöö kohtumise kiri teistele Rakvere linna lasteaedadele Roherännaku osas

Okt. 2021

Direktor

 

• Maailmahariduse koolituspäev personalile (võimalusel)

Õppeaasta jooksul

Õppealajuhataja

 

•  Projekti esitamine KIKIle õppepäeva rahastamiseks 

Mai 2022 

Õppealajuhataja, majandusspetsialist

 

• Artiklite kirjutamine ajalehte

Sündmuste põhiselt

 

 

RK töörühma juht

 

 

• Teavitusplakat lapsevanematele (sel õppeaastal käsitletavad teemad) koridoridesse ja aiale

Okt. 2021

 

RK töörühma juht

 

• Koristuspäevade ühine korraldamine: Teeme ära kevadel ja Maailmakoristuspäev sügisel                

Sept.2021 ja mai 2022

RK töörühm

 

•koostöö Rakvere Talupoega

Pidev

Majandusjuhataja

IV GLOBAALNE KODAKONDSUS

 

 

 

Eesmärk

Tegevus

Aeg

Vastutaja

Erinevate rahvuste tutvustamine

• Vabatahtlikkuse päeva tähistamine annetuste kogumisega

5 dets. 2021

15.nov. 2021 algab kogumine

RK töörühm, õppealajuhataja

 

• Samovari hilisõhtu

2021

 

Direktor

 

 

• Emakeelepäeva tähistamine luulepeona

14 märts 2021

Rühmad

 

• Erinevate rahvuste toitude valmistamine                

Pidev

Rühmad

 

• Lavastada erinevate maade muinasjutte, lugusid teatrikuul

Märts 2022

4-6 aastaste laste rühmad

 

• Globaalse kodakondsuse teema teadlikum käsitlemine õppe – ja kasvatustegevustes kasutades Mondo Maailmahariduse materjale ning oma kogemuse jagamine teiste rühmadega Rohelise Kungla fb blogis

Pidev

Kõik rühmad

 

• Õiglase kaubanduse kuu tähistamine

Okt.2021

RK töörühm

V TOIT

 

 

 

Eesmärk

Tegevus

Aeg

Vastutaja

Lapsed mõistavad toiduringlust -  kust tuleb toit, kuidas toitu valmistada, mis saab toidujäätmetest.

• Kompostriga tutvumine

Aasta läbi, 2021

Rühmaõpetajad

Kujundada positiivset söömiskäitumist.

• Toidu kasvatamine oma peenrakastis 

Kevad 2022

Rühmaõpetajad

 

• Õiglase kaubanduse nädal (Jussi multikad, otsida poes märke toidult, kokata öiglase kaubanduse märgiga toodetest)

•  Lemmikšokolaadi valimine rühmas

Okt. 2021

 

 

 

Okt. 2021

RK töörühm, rühmaõpetajad

 

 

 

Majandusjuhataja, rühmaõpetajad

 

 

 

 

 

• Külalistele kingituseks õiglase kaubanduse märgistusega tooted

Pidev

RK töörühm

 

•Väljasõit kohta, kus kasvatatakse toitu

Mai 2022

õppealajuhataja

 

• Personalile kohalikust toorainest valmistatud toitude degusteerimine (juurde kirjutada, kust toiduaine pärit on ja retsept)

Veebr. 2022

RK töörühm

 

• Kompostri tutvustamine hoolekogule     

Okt 2021

Direktor, majandusjuhataja

 

• Näitus palmiõlist ja tarneahelast

Okt. 2020 

Öppealajuhataja

VI KLIIMAMUUTUSED

 

 

 

Eesmärk

Tegevus

Aeg

Vastutaja

Tutvustada kliimamuutuste seost toidu ja transpordi valdkonnaga

• Kaardistada kuidas lapsed tulevad, lähevad lasteaeda

Pidev, aasta jooksul

Kõik rühmad

Luua alus mõtteviisi muutuseks

• Töötajad kaardistavad, kuidas nemad tulevad tööle ja lähevad koju kaardile märkida

Nov. 2021

 Rk töörühm

 

• Roherännaku koolitused

Aasta jooksul 2021/2022

RK töörühm

 

• Reisides koolitusele Itaaliasse kasutame rohelist transpordiviisi - bussi

Juuni 2022

Õppealajuhataja

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Lasteaia esimene mudaköök mänguvalmis!

18. mail alustati meie lasteaia Rohelise Kooli töögrupi liikmete poolt lasteaia esimese mudaköögi rajamisega. Miks peaks ühes lasteaias üldse mudakööki vaja minema? Kas lastele seal mängides peale mustuse veel midagi kasulikku külge jääb? Muidugi! Lapsed saavad mudaköögis toimetades erinevaid kogemusi: nad katsetavad, õpivad tundma looduslikke materjale, nende omadusi, olekuid ja muutusi. Lastel tekib loovalt mängides ja õppides erinevaid küsimusi, millele saab üheskoos hakata vastuseid otsima ja lapsed saavad erinevate valdkondade vahel luua seoseid, mis ongi õppimise alus. Areneb laste peenmotoorika, tunnetustegevus, kujutlusvõime, sotsiaalsed ja mänguoskused. Kindlasti saab harjutada ka korra ja puhtuse pidamist. Seega kõike, mida lastel on vaja nüüd ja edaspidi, pakub neile mäng mudaköögis :) Kuidas aga esimese mudaköögi ehitamine läks? Köögi põhjaks on vahva leid Lääne-Viru Jäätmekeskusest. Uus elu on antud ühele vanale tööpingile, samuti vanadele väärt tammepuust sahtl

Kungla lasteaia maailmakoristusnädal 13-17.09.21

  Ka sel aastal osalesime terve lasteaiaga maailmakoristuspäeval ning korraldasime oma majas maailmakoristusnädala. Osa võtsid kõik rühmad, ka kõige väiksemad. Kokku käis prügi koristamas 109 last + 28 täiskasvanut. Kokku korjasid Kungla lasteaia väikesed ja suured linnakeskkonnast ära ca 260 liitrit prügi! Leiti erinevaid asju, kuid kõige eriskummalisem oli ilmselt Öökullipere metsa alt leitud tolmuimeja! Järgmisel aastal jälle! Sipsikud Lembitu tn parklat koristamas Mesimummud koristasid Seminari tänavat Krõllid lasteaia hoovi korrastamas Lepatriinud koristasid Viru tänavat Mõmmid koristasid Kastani tänaval Puhhid koristasid Soolikaoja ümbrust   Öökullid koristasid linnametsa Muumid koristasid Vabaduse-Saueaugu-Lõuna tn kanti Pipid koristasid Vee tänaval ja Aqva spordihoone parklas Päikesejänkud koristasid Silla-Tõusu-Kastani-Võimla ja Lembitu tänavat Tähekesed koristasid linnametsas Poku rühma lapsed koristasid Karja tänavat ja Vabaduse tänava parki.

Lepatriinude kätepesukatse saiaga

  Lepatriinu rühma lapsed tegid 25. jaanuaril algust pikemaajalise katsega, et välja selgitada, miks on oluline käsi pesta. Lastega koos vaadati esmalt Tartu Ülikooli Teaduskooli õpetlikku saiakatset , mis selgitas, kuidas meie kätel elavad bakterid, seened, mikroobid jm pahalased meile suhu sattudes paljunevad ning meid haigeks võivad teha. Nii nagu ka teaduskooli katses, pandi ka Lepatriinu rühmas ühte karpi saiaviil tangidega (saia kätega ei puututud, nö testsai). Teise karpi pandi saiaviil, mida kõik lapsed puutusid mustade kätega (käed tehti mustaks vaiba all). Kolmandasse karpi pandi saiaviil, mida lapsed oli puutunud seebiga puhtaks pestud kätega. Lapsed arvasid, et kõige kiiremini läheb hallitama saiaviil, mida nad puutusid mustade kätega (nii oli ka teaduskooli videos), ja neil oli õigus... 8 päeva hiljem (2. veebruaril) nägid nii testsai kui puhaste kätega puututud sai head välja ning ka lõhnasid väga hästi. Mustade kätega puututud saiale oli ilmunud hallituslaik ning sai lõh