Otse põhisisu juurde

TERK töörühma protokoll nr 4

 RAKVERE KUNGLA LASTEAED

 

TERK TÖÖRÜHMA PROTOKOLL

 

 

Rakvere                                                                                

15.11.2022 nr 4

 

 

Algus kell 13.30, lõpp kell 14.10

 

Juhatas: Terje Makarova

Protokollis: Marika Kundla

Võttis osa 14 liigetMirje Vilt, Helgi Lõhmusmägi, Elina Koppel, Marika Kundla, Airi Tõnn, Maili Metsalu, Birgit Aas, Jaanika Link, Eneken Lallo, Liidia Bobkova, Alla Puhilas, Svetlana Prohorova, Marika Kallas, Terje Makarova.

Puudus 4 liigetThea Liiva, Kristiina Kangro; Gea Reitel ja Kätlin Kruve (lapsevanemate esindajad).

 

Päevakord:
1. 
Annetuste kogumine 5. detsembri heategevuspäeva raames.

2. Roherännakute korraldamine sel õppeaastal.

3. Nutijaht.

4. Jooksvad küsimused.

5. Uue koosoleku aja kokkuleppimine.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

1.     Kuulati: Terje Makarova uuris, kuidas korraldame sel aastal annetuste kogumise. 

 

Kommentaarid ja küsimused:

Alla Puhilas arvas, et võiks olla sarnaselt, nagu eelmisel aastal, et iga rühm otsustab ise, millisele organisatsioonile annetusi kogutakse. Marika Kundla küsis, kuhu sel aastal annetuste saajatest teada antakse, eelmisel aastal oli selleks puu rohenurgas. Liidia Bobkova arvas, et see võiks ka sel aastal olla rohenurgas, kuna ka puu kõrval on ruumi. Terje Makarova täpsustas, et iga rühm jagab üleskutset oma rühma vanematega ise. Samuti tegi ta ettepaneku, et kui mõni rühm kogub annetusi Rakvere koduloomade varjupaigale, saab tema need kohale viia.

 

Otsustati:

1.1. Iga rühm teavitab oma lapsevanemaid ise (tehes plakati vm moel).

1.2.Marika Kallas teeb rohenurka pealkirja, mille alla saavad rühmad kirja panna omalt poolt väljavalitud organisatsiooni nime, kellele annetusi kogutakse.

1.3.Annetusi kogume 21.11 – 09.12.22

1.4. Rakvere koduloomade varjupaiga jaoks kogutud annetused võib Terje kohale viia.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

2.     Kuulati: Marika Kundla andis teada, et 14.11 toimus Rakvere linna lasteaedade juhtide ja esindajate kohtumine, kus arutati selle õppeaasta roherännakute teemasid.

 

Kommentaarid ja küsimused:

Terje Makarova näitas dokumenti, kus olid kirjas kuud ning õppeasutused ning esialgsed teemad ning selgitas, et meie lasteaed korraldab kaks roherännakut (novembris meie saalis, kui tulevad rääkima Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp, ning 19. jaanuaril veebiseminar Jaan Aruga teemal „Laps ja nutineedus“). Detsembris ja veebruaris roherännakuid ei toimu. Märtsis korraldab roherännaku Rakvere Rohuaia lasteaed, aprillis Eralasteaed Kaur ja maikuus Rakvere Triinu lasteaed. Marika Kundla lubas veel täpsustada novembrikuu roherännaku teemat ning teha Facebooki ürituse.

 

Otsustati:

 

2.1. Novembrikuu roherännaku plakati ja Facebooki ürituse teeb Marika Kundla.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

3.     Kuulati: Terje Makarova tuletas meelde, et osaleme sel aastal nutijahil ning oleks vaja kogumist meelde tuletada, kuna aega on vaid novembrikuu lõpuni.

 

Kommentaarid ja küsimused:

Helgi Lõhmusmägi ütles, et Mõmmi rühm viis enda kogutud asjad juba ära, neil oli 5,1 kg. Koha pealt saadi kood, mis registreeriti internetis ära. Liidia Bobkova lisas, et ka tema on juba asju ära viinud. Terje Makarova ütles, et ta jagab uuesti kuulutust ka meie Facebooki lehel. Marika Kundla soovitas sama kuulutust õpetajatel ka lapsevanematele veel kord jagada.  

 

Otsustati:

 

3.1. Terje Makarova jagab veel kord nutijahi kuulutust lasteaia Facebooki lehel.

3.2. Õpetajad tuletavad veel lapsevanematele nutijahti meelde.

3.3. Digiprügi kogumine toimub kuni 28.11.22.

3.4.Vajadusel saavad kogutud asjad Kuusakoskisse ära viia Terje ja Sveta.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

4.     Kuulati: Marika Kundla ütles, et käes on aeg üle vaadata selle õppeaasta tegevuskava. 

 

Kommentaarid ja küsimused:

Marika Kundla uuris, kui kaugel on rohenurga uuendamine. Birgit Aas ütles, et ta paneb uued teemad üles, õpetajad on pildid Riina Remmelgale saatnud.

Svetlana Prohorova uuris, kust saab vaadata lähenevaid koolitusi, mida on võimalik kuulata või millel osaleda. Terje Makarova kinnitas, et saadab õpetajatele edasi Eeva Kirsipuu-Vadi kirju, kus ka koolitusvõimalused sees, viimase oli edastanud täna. Marika Kundla soovitas vaadata Reet Ausi videosid, millele ka Eeva oma kirjas viitab. Terje Makarova nõustus, öeldes, et ta on ise juba vaatamisega alustanud.

Terje Makarova andis teada, et lasteaed tegi PRIAle taotluse kasvuhoone ostmiseks. Liidia Bobkova ütles, et veel ei ole kindel, kas me raha saame, aga võib mõelda juba igaks juhuks kasvuhoone asukoha peale. Samuti vajaks lahendust see, kuidas vajadusel kasvuhoonesse elektrit saada. Teostuse aeg peaks raha eraldamise korral olema suvel 2023. 

Terje Makarova andis teada, et kuna järgmisel nädalal toimub laste enesearenguoskuste koolitus lasteaia töötajatele, tuleb arvestada töökorralduse muudatustega. 

Terje Makarova juhtis tähelepanu sellele, et sel õppeaastal pidime tegelema ka rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamisega, mis on juba 3. detsembril. Liidia Bobkova meenutas, et mõned aastad tagasi käidi Puuetega Inimeste Kojast lasteaias lastele invavahendeid tutvustamas ja puuetest rääkimas. Liidia arvas, et ta võib koja juhiga ühendust võtta ja uurida, kas nad ka sel aastal oleksid nõus tulema või võivad suuremad lapsed neid külastada. Mirje Vilt arvas, et lastel oleks põnev näha juhtkoeri. Marika Kundla arvas, et lastele oleks hariv, kui nad saaksid ise ratastooli proovida, kuidas on sellega liikuda. Samuti on olemas Laada tänaval invapood, mida saab lastega külastada. Maili Metsalu juhtis tähelepanu sellele, et 3. detsember on laupäev. Siis peaks seda tähistama kas varem või hiljem. Terje Makarova ütles, et teema käsitlemine jääb rühmadesse, õpetajad ise otsustavad, kuidas nad antud teemale lähenevad, sõltuvalt laste vanusest. Alla Puhilas ütles, et valdkondi ja teemasid, mida puuete teema raames käsitleda, on palju. Jaanika Link mainis, et võib-olla saab osade lastega minna külla Mihkli kooli. Svetlana Prohorova pakkus, et saaks vaadata ka rühmas multikaid või filme sel teemal. Marika Kundla uuris, kas ka lasteaia raamatukogus on puuete teemalisi raamatuid. Terje Makarova kinnitas, et on mitmeid. Marika Kundla tuletas meelde, et kuna tegu on teemaga, mida käsitlevad kõik rühmad, tuleks oma tegevusi ka dokumenteerida.

 

Otsustati:

 

4.1. Birgit ja Riina viivad lõpule rohenurga.

4.2. Puuetega inimeste päeva tähistamise puhul uurib Liidia Bobkova, kas Puuetega Inimeste Kojast saab keegi tulla lasteaeda või saavad lapsed minna kotta külla. Liidia edastab info esmaspäevaseks infotunniks (21.11).

4.3. Rahvusvahelist puuetega inimeste päeva käsitlevad rühmad oma soovi kohaselt, kuid jagavad pilte meie Facebooki grupis Roheline Kungla.

 

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

5.     Kuulati: Marika Kundla ütles, et tuleks kokku leppida uus koosoleku toimumisaeg. 

 

Otsustati:

 

5.1.Uue koosoleku aeg lepitakse kokku novembri lõpus ning teavitatakse kõiki TERK töörühma liikmeid varakult.

 

 


 

 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Lasteaia esimene mudaköök mänguvalmis!

18. mail alustati meie lasteaia Rohelise Kooli töögrupi liikmete poolt lasteaia esimese mudaköögi rajamisega. Miks peaks ühes lasteaias üldse mudakööki vaja minema? Kas lastele seal mängides peale mustuse veel midagi kasulikku külge jääb? Muidugi! Lapsed saavad mudaköögis toimetades erinevaid kogemusi: nad katsetavad, õpivad tundma looduslikke materjale, nende omadusi, olekuid ja muutusi. Lastel tekib loovalt mängides ja õppides erinevaid küsimusi, millele saab üheskoos hakata vastuseid otsima ja lapsed saavad erinevate valdkondade vahel luua seoseid, mis ongi õppimise alus. Areneb laste peenmotoorika, tunnetustegevus, kujutlusvõime, sotsiaalsed ja mänguoskused. Kindlasti saab harjutada ka korra ja puhtuse pidamist. Seega kõike, mida lastel on vaja nüüd ja edaspidi, pakub neile mäng mudaköögis :) Kuidas aga esimese mudaköögi ehitamine läks? Köögi põhjaks on vahva leid Lääne-Viru Jäätmekeskusest. Uus elu on antud ühele vanale tööpingile, samuti vanadele väärt tammepuust sahtl

Lepatriinude toiduprojekt

  Lepatriinu rühma 3-4aastased lapsed lõpetasid oma esimese õppeaasta teise suure projektiga. Kui esimene projekt keskendus putukatele, siis teine projekt võttis luubi alla toidu. Uuriti, mis on toit, milliseid toiduaineid lapsed teavad, võrreldi, nuusutati, kirjeldati, maitsti, maaliti, meisterdati, lõigati, külvati, pesti, kooriti, tükeldati, segati, küpsetati, programmeeriti, pandi tabelisse, käidi õppekäigul nii kohvikus kui lasteaia köögis - väga palju põnevat sai teha, kui uuriti lähemalt toiduaineid!

Erinevad elurikkad kasvualad meie õuealal

Meie lasteaia õuealal jalutades võib kohata mitmeid põnevaid peenrakaste ja erilisi kasvualasid. Osaleme hetkel kahes projektis (rahvusvaheline lina- ja eestisisene kartulikasvatusprojekt), mis loovad lastele võimaluse jälgida taimede kasvu terve elutsükli jooksul ning võimaldavad lastel uurida, katsetada ja õppida otse tegevusväljal.  Uued infotahvlid aitavad lapevanematel ja külalistel end meie lasteaia taimekasvatusprojektide ja märgistatud kasvualadega kurssi viia! :)