Otse põhisisu juurde

TERK töörühma protokoll nr 5


                                                       RAKVERE KUNGLA LASTEAED 

TERK TÖÖRÜHMA PROTOKOLL

 

 

Rakvere                                                                                                                                5.01.2023 nr 5

 

 

Algus kell 13.30, lõpp kell 14.15

 

Juhatas: Terje Makarova

Protokollis: Maili Metsalu

Võttis osa 15 liiget: Mirje Vilt, Helgi Lõhmusmägi, Elina Koppel, Airi Tõnn, Maili Metsalu, Birgit Aas, Jaanika Link, Eneken Lallo, Liidia Bobkova, Svetlana Prohorova, Marika Kallas, Terje Makarova. Kristiina Kangro, Thea Liiva, Gea Reitel ja Kätlin Kruve (lapsevanemate esindajad).

 

Puudus 2 liiget: Marika Kundla, Alla Puhilas

 

Päevakord:
1. Tegevuskava ülevaatus.

2. Roherännak 19.01 (Jaan Aru „Laps ja nutineedus“).

3. Jooksvad küsimused.

4. Uue koosoleku aja kokkuleppimine.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

1.     Kuulati: Terje Makarova tegi ülevaatliku tutvustuse eelolevatest sündmustest.  

 

Kommentaarid ja küsimused:

Terje Makarova teatas, et oktoobris jäi ära rohkete haigestumiste tõttu Roherännak veetöötlusjaama. Nad ei olevat meid endiselt nõus vastu võtma. 

Veebruaris toimub meie lasteaias Roherännak „Miks on keskkonnaprobleemide lahendamine nii keeruline?“, mis haigestumiste tõttu eelmisel aastal novembris ära jäi. Tuletati ka meelde Rohelise Kooli seminaridel osalemist õppeaasta jooksul. Neid on jagatud ka Eliisis. Kätlin Kruve küsis, kuidas toimub koostöö Rakvere Talupoega? Terje Makarova ütles, et kokkamistegevusteks lastega ostetakse sealt kohalikku toitu.

Terje Makarova andis teada, et vaimse tervise teemadel koolituseks raha ei saadud, kuid kui kellelgi on häid mõtteid, siis andku teada. Airi Tõnn tegi ettepaneku teha matk töötajatega loodusesse. Jaanika Link pakkus välja Kakerdaja raba. 

 

Otsustati:

 1.1. Töötajate teavitamise ressursside kasutamisest (vesi, elekter, jäätmed) teeb direktor pedagoogilisel nõupidamisel. Samuti jagab seda ka TERK töögrupi liikmetega. 

1.2. Rohelise Kooli vahearuande esitab Marika Kundla aprillis.

1.3. Matk korraldatakse aprillis südamenädalal Kakerdaja rabasse.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

2.     Kuulati: Terje Makarova  andis teada, et 19.01 kell 18.30 toimub Rakvere linna lasteaedadele Zoomi keskkonnas Jaan Aru loeng „Laps ja nutineedus“.

 

Kommentaarid ja küsimused:

Terje Makarova teatas, et registreeritud osalejad saavad ka Zoomi lingi, mille kaudu koolitusel osaleda. Koolitus kestab 1,5 tundi. Koolitaja ootab osalejatelt küsimusi. Oluline on info jagamine lastevanematega.

 

Otsustati:

2.1. Esmaspäeval 9. jaanuaril postitab Terje Makarova Facebooki ürituse ja Zoomi lingi. 

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

3.     Kuulati: Terje Makarova arutles kingituste üle, mida pakkuda lastele saabuva sünnipäeva puhul.

 

Kommentaarid ja küsimused:

Terje Makarova teatas, et lasteaia sünnipäeva puhul kingime külalistele õunamoosi oma õunaaia õuntest, kuid mida lastele lasteaia sünnipäeva puhul kinkida? Ta pakkus välja, et võiks kinkida õiglase kaubanduse märgistusega šokolaadid. Mirje Vilt arvas, et kui me oleme tervist edendav lasteaed, siis magusast peaks loobuma. Jaanika Link arvas, et beebiporgandite kinkimine oleks armas. Marika Kallas väitis, et porgandeid jms saavad lapsed niigi igapäevaselt, sünnipäeva puhul võiks olla midagi muud. Üheskoos arvati, et olla võiks ikkagi midagi tervislikku. Kätlin Kruve pakkus välja, et Rakvere Ametikoolis saab lasta teha ühekordsetele puulusikatele kohupiimamassi, see ei ole hinna poolest kallis ja oleks ka midagi erilisemat.  Gea Reitel pakkus välja igale rühmale pakkumiseks puuviljavaagna. Samuti pakkus ta välja idee, et edaspidi tulevikus võiks lasteaed teha ise õunamahla ja külmkuivatada õunu. Liidia Bobkova vastas, et seda peab uurima Terviseametist, kuna kunagi sai seda tehtud, aga siis tulid euronõuded, mis keelasid isetegevuse.

  

Otsustati:

3.1. Kätlin Kruve uurib pakkumist Rakvere Ametikoolile ja annab teada hinna.

 

Vastavalt päevakorrapunkti numbrile:

 

4.     Kuulati: Terje Makarova teatas, et tuleks kokku leppida uus koosoleku toimumisaeg. 

 

Otsustati: Uus koosolek toimub 9. märtsil 2023 kell 13.30. 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Nutiseade ei tee seda, mida nimi lubab, vaid pigem vastupidi

Eilne järjekorras juba kaheksas roherännaku veebiseminar keskendus laste vaimsele tervisele. Ajuteadlane Jaan Aru rääkis enam kui viiekümnele huvilisele teemal „Lapsed ja nutineedus“. Ta juhtis juba loengu alguses tähelepanu sellele, et olles ise huvitatud nii inimese ajust, psühholoogiast kui tehisintellektist, ei võitle ta nutiseadmete vastu , vaid laste ja ka täiskasvanute aju eest , kuna me kõik oleme võimelised rohkemaks. Mida see tähendab? Lühidalt kokkuvõttes tähendab see seda, et meie laste aju on suuteline palju enamaks, kui me arvame. Loovus, loomingulisus ja andekus on mõisted, mida tõlgendatakse ajuteadlase sõnul sageli valesti – neid omadusi nähakse kui midagi, mis mõnel inimesel on ja mõnel mitte. Jaan Aru juhtis tähelepanu sellele, et kuna inimese aju on plastiline, on iga laps ja täiskasvanu võimeline ennast teostama ja oma potentsiaali realiseerima. Tasub endalt küsida, mis on see, mille vastu minu laps sügavat huvi tunneb? Mis paneb tal silma särama? Mida ta tahab uu

Lasteaia esimene mudaköök mänguvalmis!

18. mail alustati meie lasteaia Rohelise Kooli töögrupi liikmete poolt lasteaia esimese mudaköögi rajamisega. Miks peaks ühes lasteaias üldse mudakööki vaja minema? Kas lastele seal mängides peale mustuse veel midagi kasulikku külge jääb? Muidugi! Lapsed saavad mudaköögis toimetades erinevaid kogemusi: nad katsetavad, õpivad tundma looduslikke materjale, nende omadusi, olekuid ja muutusi. Lastel tekib loovalt mängides ja õppides erinevaid küsimusi, millele saab üheskoos hakata vastuseid otsima ja lapsed saavad erinevate valdkondade vahel luua seoseid, mis ongi õppimise alus. Areneb laste peenmotoorika, tunnetustegevus, kujutlusvõime, sotsiaalsed ja mänguoskused. Kindlasti saab harjutada ka korra ja puhtuse pidamist. Seega kõike, mida lastel on vaja nüüd ja edaspidi, pakub neile mäng mudaköögis :) Kuidas aga esimese mudaköögi ehitamine läks? Köögi põhjaks on vahva leid Lääne-Viru Jäätmekeskusest. Uus elu on antud ühele vanale tööpingile, samuti vanadele väärt tammepuust sahtl

Erinevad elurikkad kasvualad meie õuealal

Meie lasteaia õuealal jalutades võib kohata mitmeid põnevaid peenrakaste ja erilisi kasvualasid. Osaleme hetkel kahes projektis (rahvusvaheline lina- ja eestisisene kartulikasvatusprojekt), mis loovad lastele võimaluse jälgida taimede kasvu terve elutsükli jooksul ning võimaldavad lastel uurida, katsetada ja õppida otse tegevusväljal.  Uued infotahvlid aitavad lapevanematel ja külalistel end meie lasteaia taimekasvatusprojektide ja märgistatud kasvualadega kurssi viia! :)